anticipeer op krimp in het onderwijs

adviezen aan het onderwijs om te anticiperen op krimp


Een reactie plaatsen

Begin op tijd met een strategie!

1-2014

Kleine scholentoeslag behouden

Krimp kwam de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws. Vooral de politieke besluitvorming erover. Kleine scholen kunnen hun kleine scholentoeslag toch behouden. De Christen Unie, SGP en D66 hebben deze afspraak met het kabinet gemaakt. De christelijke partijen vreesden dat door de kabinetsmaatregel veel kleine scholen in dorpen zouden verdwijnen of gedwongen zouden moeten fuseren. Alle partijen zijn het er over eens dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs ook in gebieden met krimp gegarandeerd moet blijven. Scholen moeten wel op krimp inspelen. Scholen die vrijwillig sluiten door bijvoorbeeld op te gaan in een andere school, zullen hun toeslag niet kwijtraken. Die mag dan worden gebruikt voor de eigen scholengroep of voor de regio waartoe de school behoort.

Beleidsvisie leerlingendaling in de maak

Anticiperen op krimp blijkt een moeilijke opgave! Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in twee kamerbrieven dat hij in april komt met een beleidsvisie op leerlingendaling. Hij zal daarin naar verwachting naast de kleine scholentoeslag aandacht besteden aan de versoepeling van de fusietoets in krimpgebieden, de versoepeling van de regels voor een samenwerkingsschool en de uitbreiding van mogelijkheden voor het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen voor het voortgezet onderwijs. Het Ministerie van OC&W wil dat schoolbesturen zelf bepalen welk onderwijsaanbod past bij de (toekomstige) vraag.  Zij wil regionale samenwerking stimuleren en randvoorwaarden scheppen. De komende tijd wil zij haar beleidsideeën met kleinschalige schoolbesturen toetsen en bespreken. Het ministerie zoek duidelijk de dialoog en wil mogelijkheden bieden voor samenwerking en fusie. De huidige regelgeving blijkt nu nog veel belemmeringen te geven.

Prikkel weg of juist meer mogelijkheden?

Er is volop discussie over of met het behoud van de kleine scholentoeslag de prikkel tot samenwerking weg is gehaald. Of krijgen scholen juist meer rust en tijd om hun strategie te bepalen? En moet geld de drijfveer zijn tot samenwerking?  Uit het onderzoek dat ik heb gedaan naar leerlingendaling in anticipeerregio’s blijkt dat door dreiging van krimp veel scholen moeite hebben om hun exploitatie rond te krijgen. Deze dreiging zorgt er ook voor dat de kwaliteit en diversiteit van onderwijs gevaar kunnen lopen. De drijfveer tot samenwerking is zeker ook financieel gedreven. Echter, onduidelijkheden over wetgeving en financiering blijken een grote drempel om samen te werken. In de strategie Anticipeer op krimp! adviseer ik schoolbesturen om samen te werken aan een regio-strategie waarin centraal staat wat de regio nodig heeft, welke behoeften ouders en leerlingen hebben. Schoolbesturen kunnen samen werken aan een regionale positionering die de eigen positionering versterkt.

Begin op tijd!

De ervaring uit krimpgebieden leert dat het begeleiden van krimp niet eenvoudig is. Ik denk dat het juist positief is dat scholen de mogelijkheid hebben om samen te werken zonder dat de kleine scholentoeslag wegvalt. Schoolbesturen gingen niet snel over tot samenwerking of fusie omdat nog niet duidelijk was hoe het financieringssysteem er uit zou zien wanneer het geld van de kleine scholentoeslag naar de regio zou gaan. De staatssecretaris heeft gezien dat er drempels voor samenwerking en fusie moeten worden weggehaald en neemt dit mee in zijn visie.  Ik zie dat als een goede stimulans voor schoolbesturen om nu met elkaar aan de slag te gaan! Op tijd beginnen geeft schoolbesturen ruimere mogelijkheden om een goede, en liefst, regio-strategie te ontwikkelen voordat de nood hoog is. Uit ervaringen in krimpgebieden blijkt dat het dan vaak te laat is. Scholen dreigen te verdwijnen en emoties belemmeren het vinden van goede oplossingen.

Mijn strategie heb ik afgelopen week gepresenteerd in het LEA op Goeree-Overflakkee. Gemeente en schoolbesturen zoeken elkaar op om een strategie voor de regio te ontwikkelen. Ik ben als adviseur betrokken bij het zoeken naar de mogelijkheden. Ook in andere regio’s ben ik betrokken bij initiatieven. Ik zal regelmatig bloggen over mijn inzichten en ervaringen.

Mijn geactualiseerde e-paper over het onderzoek en strategie kunt u gratis ontvangen per e-mail. Graag hoor ik of mijn strategie voor u bruikbaar is! Ik ga deze verfijnen en aandacht besteden aan het bewustwordingsproces. Wilt u meer weten? Belt of mailt u mij gerust op info@van-noordt.nl of (06) 24741144  Uw ervaringen en reacties op mijn blogs hoor ik ook graag!

Over Stephanie van Noordt

Ik ben interim (verander)manager en strateeg met een marketing en communicatie-achtergrond en ruime ervaring in het onderwijs en de zorg. Met mijn bedrijf Van Noordt Marketing & Communicatie (bege)leid ik organisaties bij het kiezen van een nieuwe koers, reorganisaties, herstructureringen en het professionaliseren van teams. Daarnaast adviseer ik bij het in de markt zetten van de organisatie en haar diensten en de communicatie van ideeën. In mijn aanpak combineer ik het van buiten naar binnen met het van binnen naar buiten denken door kansen van buiten en vragen van doelgroepen te verbinden met de identiteit en dienstverlening van de organisatie. Als vertrekpunt neem ik altijd het gemeenschappelijk belang waarin de verschillende belangen van mensen en organisaties samenkomen. Ik ben bestuurslid en intern toezichthouder bij Daltonschool de Vliegers (primair onderwijs) in Middelharnis, toezichthouder bij JTV Mondzorg voor kids en docent en examinator in het hoger beroepsonderwijs.

Adresgegevens Van Noordt Marketing & Communicatie

http://www.van-noordt.nl

info@van-noordt.nl

Onderlangs 12

3249 AT Herkingen

(0187) 669489

(06) 24741144

Tags: behoud kleine scholentoeslag, krimp in het onderwijs, krimpstrategie, leerlingendaling, regio-strategie, stephanie van noordt | Permalink.

Berichtnavigatie

Zoek op:Archief

Meta

Blog op WordPress.com. | Het Yoko thema.

Bovenkant

anticipeer op krimp in het onderwijs

Blog op WordPress.com. Het Yoko thema

Volg

Volg anticipeer op krimp in het onderwijs”

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Gerealiseerd door WordPress.com

Add your thoughts here… (optional) Plaatsen op

Annuleren